שאלות נפוצות
שאלות נפוצות

הפירוש של המילה "ברית" היא הסכם, כמאמר הפסוק "ויכרתו שניהם ברית" [בראשית כא' פסוק כז'] הנאמר בין אברהם לאבימלך, וכמו בברית הנישואין [נתינת הטבעת] שהוא הסכם בין הבעל לאשה, גם כאן הכניסה של כל ילד לעם ישראל  צריך ברית בינו לבין אביו שבשמים, וזה נעשה ע'י ברית המילה, ובשונה מברית הנישואין שהוא יכול להתבטל [ע'י גירושין והסרת הטבעת] ברית המילה איננה יכולה להתבטל ולכן הצווי הוא דווקא ע'י הסרת העורלה שאיננה ניתנת לביטול.

ברית המילה היא החוט שמקשר אותנו ללאום שלנו כיהודים, בשונה משאר מצוות שאינם נמצאים בבשרנו, ברית היא חלק מהגוף שלנו בזה אנחנו נקראים יהודים 

כי אם לא, במה אנחנו נקראים יהודים?

בברית המילה אנו מסירים רקמת עור שחופה את העטרה שמתחתיה מתגלה עור יותר דק [שהוא כרגע רירית]  ואותו מפשילים לאחור [זהו אחת הסיבות שאי אפשר לעשות ברית ע'י כפפות, מכיוון שהפעולה הכירוגית הזאת קשה לביצוע עם כפפות], ואז מתגלת העטרה [חלק העליון של הגיד העשוי ככובע].