שאלות נפוצות
שאלות נפוצות

הפירוש של המילה "ברית" היא הסכם, כמאמר הפסוק "ויכרתו שניהם ברית" [בראשית כא' פסוק כז'] הנאמר בין אברהם לאבימלך, וכמו בברית הנישואין [נתינת הטבעת] שהוא הסכם בין הבעל לאשה, גם כאן הכניסה של כל ילד לעם ישראל  צריך ברית בינו לבין אביו שבשמים, וזה נעשה ע'י ברית המילה, ובשונה מברית הנישואין שהוא יכול להתבטל [ע'י גירושין והסרת הטבעת] ברית המילה איננה יכולה להתבטל ולכן הצווי הוא דווקא ע'י הסרת העורלה שאיננה ניתנת לביטול.

בברית המילה אנו מסירים רקמת עור שחופה את העטרה שמתחתיה מתגלית עור יותר דק [שהוא כרגע רירית]  ואותו מפשילים אחור [זהו אחת הסיבות שאי אפשר לעשות ברית ע'י כפפות, מכיוון שהפעולה הכירוגית הזאת קשה לביצוע עם כפפות], ואז מתגלת העטרה [חלק העליון של הגיד העשוי ככובע].